လန္ဒန္တံတားေပၚတုိက္ခုိက္သူကုိ စားေသာက္ဆုိင္ ဝန္ထမ္း မုဟမၼဒ္က လွဲခ်တားဆီးခဲ႔ျခင္း

လန္ဒန္တံတားေပၚတုိက္ခုိက္သူကုိ စားေသာက္ဆုိင္ ဝန္ထမ္း မုဟမၼဒ္က လွဲခ်တားဆီးခဲ႔ လန္ဒန္ျမို့ေတာ္မွ စားေသာက္ဆုိင္ဝန္ထမ္း မုဟမၼဒ္သည္ သူ၏နံနက္စာစားနားခ်ိန္တြင္ လန္ဒန္တံတားေပၚတိုက္ခိုက္သူအား တုိက္ခုိက္လွဲခ်၍ အသက္စြန႔္ခုခံခဲ႔ျပီးေနာက္ အနီးအနားရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဟင္းပန္းကန္မ်ား ေဆးေၾကာရန္ျပန္သြားခဲ႔ျပီး မည္သူကုိမ်ွ အက်ဳိးအေျကာင္း မေျပာခဲ့ေပ။ ေသာၾကာေန့မြန္းလြဲပုိင္းက …