ဆင္ျဖဴကြၽန္းၿမိဳ႕မွ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားသည့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ဝတ္ျပဳခြင့္ေပးျပီ

ဆင္ျဖဴကြၽန္းၿမိဳ႕မွ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားသည့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ဝတ္ျပဳခြင့္ေပး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္ အပိတ္ခံထားရတာတဲ့ ဆင္ျဖဴကြၽန္းၿမိဳ႕က ဗလီဝတ္ျပဳေက်ာင္းကို သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ခြင့္နဲ႔ ဝတ္ျပဳခြင့္တို႔အတြက္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အေၾကာင္း စလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီဌာနက ႏိုဝင္ဘာ(၂၉)ရက္မွာ အေၾကာင္းၾကားစာ …