သြားလာ လႈပ္ရွားရင္း နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း ေအာက္ပါ ဒုအာကို မ်ားစြာဖတ္ပါ။ لاَإِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○ ကြ်န္ေတာ့္ ( မုဖ္သီသကီး ) ရဲ႕ ဆရာသခင္က မိန္႔ခ့ဲဖူးတယ္။ တမန္ေတာ္ ယူႏုစ္ ( علیہ السلام