အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံက အသက္အငယ္ဆံုး ေလယဥ္မႉးျဖစ္လာတဲ့ ဟီဂ်ဗ္ဝတ္ အမ်ိဳးသမီးတဦး (Mashallah)

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံက အသက္အငယ္ဆံုး ေလယဥ္မႉးျဖစ္လာတဲ့ ဟီဂ်ဗ္ဝတ္ အမ်ိဳးသမီးတဦး (Mashallah) インドネシアの若い女性パイロッ トになる Min Min Htike @ Min Naing Aung ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ စြမ္းရည္သည္ ေလယဥ္သာမက ရဟတ္ေရာပါ ေမာင္းႏိုင္ေလသည္ …