မ်ဳိးရုိးဗီဇဆုိတာေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔မရဘူး….

မ်ဳိးရုိးဗီဇဆုိတာေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔မရဘူး…. ဘုရင္တစ္ပါးက သူနန္းေတာ္မွာ အလုပ္လာေလွ်ာက္သူ တစ္ေယာက္ကုိေမးတယ္ မင္းဘာပညာတက္လဲ အလုပ္ေလွ်ာက္သူကေျပာတယ္ က်ေနာ္ဟာ သက္ရွိ႕ သတၱဝါေတြကုိ မွန္ကန္စြာခန္႔မွန္းတဲ႔ပညာကုိ တက္ကြ်မ္း ပါတယ္တဲ႔ ဘုရင္က သူကုိေနရာေကာင္းေပးဖုိ႔ ေနရာအလြတ္မရွိ႕တာ နဲ႔ မျကာေသးခင္က ျမင္းထိန္းေသသြားတယ္ အဲ႔ေနရာကုိ …