ျသစေတးလ်တြင္ မေန့ကမုိးဆုေတာင္း ညပုိင္းမုိးသည္းထန္စြာရြာ ေတာမီးေလာင္မႈသက္သာရာရ .. ဆစ္ဒနီ၊ ဇန္နဝါရီ(၆) ၾသစေၾတးလ်တြင္လြန္ခဲ့ေသာ ငါးလကတည္းက မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေတာမီးေလာက္က်ြမ္းမႈ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ပိုမိုဆိုး႐ြားလာၿပီးမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္သားပိုက္ေကာင္မ်ား ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ က်ား ျခေသၤ႔ ေမ်ာက္ႏွင့္ ဝက္ဝံကဲ့သို႔တိရိစာၦန္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်သစ္ေတာမ်ားတြင္ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားအျပားေသဆုံးခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန့က ျသစေတးလ်မြတ္စ္လင္မ္တို႔ စေနေန့ မုိးဆုေတာင္း ဝတ္ျပုမႈဓာတ္ပုံမ်ားသည္ဆိုရွယ္မီဒီယာအားလုံးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြာ ြးမႈကလည္း