ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ကရာခ်ိၿမိဳ႕ရွိ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္း ရြက္ဖ်င္တဲပံုစံ ဗလီၾကီး

Masjid e Tooba ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ကရာခ်ိၿမိဳ႕ရွိ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္း ရြက္ဇ်င္တဲပံုစံ ဤဗလီႀကီးကို 1969 ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မွာ လည္ပတ္ေလ့ရွိကာ လူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ တၿပိဳင္တည္း ၀တ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ Masjid e …