ရႈိခ္အာမက္ဒီးဒတ္သား ေတာင္အာဖရိကမြတ္စ္လင္မ္ပညာရွင္ ရႈိခ္ယူစြဖ္ဒီးဒတ္ ေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခံရ၊ ေသဆုံးျပီဟုသတင္းမ်ား ေကာလဟလထြက္ေပၚ ေတာင္အာဖရိကမွ ထင္ရွားေသာပညာရွင္ ရႈိခ္အာမက္ဒီးဒတ္၏ သားျဖစ္သူ မြတ္စလင္ပညာရွင္ႏွင့္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ရႈိခ္ယူူစြဖ္ဒီးဒတ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ဒါဘန္ျမို႔ရွိ ဗီရူလန္ မိသားစုတရား႐ုံးအျပင္ဘက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခံရျပီး အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေျကာင္း အာဖရိကမီဒီမ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားမွေဖာ္ျပခ်က္အရ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ရွိ