သမီးျဖစ္သူေတြကို ၁၂ကီလိုမီတာေဝးတဲ့စာသင္ေက်ာင္းဆီ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပို႔တဲ့အမ်ိဳးသားကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေက်ာင္းအသစ္ကိုသူ႔အမည္ေပးသြားမယ္လို႔ အာဖဂန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေၾကျငာ — ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ Myanmar Muslim Media သမီးျဖစ္သူေတြရဲ႕ပညာေရးအားေပးေထာက္ပံ့တဲ့အေနနဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ သူတို႔႐ြာကေန ၁၂ကီလိုမီတာကြာေဝးတဲ့ ေက်ာင္းဆီသမီးျဖစ္သူေတြကိုေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလိုက္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုအားေပးေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ အာဖဂန္အစိုးရက အာဖဂန္နစၥတန္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာအသစ္တည္ေဆာက္သြားမဲ့ ေက်ာင္းရဲ႕အမည္ကိုသူ႔နာမည္ေပး ဂုဏ္ျပဳသြားမယ္လို႔ ၾကာသပေတးေန႔ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ပက္ခ္တီကာျပည္နယ္ ရွာရာနာေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မီယာခန္း ၆၃ႏွစ္က သူ႔သမီးေတြကို