နမားဇ္​”မ​ဖတ္​္​သူမ်ား ခံစားရမည္​့ဒုကၡ (၁၄) ခု

နာမားဇ္​”မ​ဖတ္​္​သူမ်ား ခံစားရမည္​့ဒုကၡ (၁၄) ခု အီမာ ” ဂဖ္​ဇာလီ သခင္​ႀကီးသည္​မိမိ၏ مكاشفة القلوب က်မ္​းစာအုပ္​ စာမ်က္​ႏွာ (၃၉၂) တြင္​ဤသို႔ ​ေဖာ္​ျပ​ထား​ေပသည္​။အၾကင္​သူတစ္​ဦးတစ္​​ေယာက္​သည္​ ” ဆြလာသ္​ ” ၀တ္​ျပဳမႈကို​ေပါ့ဆျခင္​း ၊ …