ဆုအစား ေငြေၾကးမယူပဲ ဟဂ်္ာေရ့ အစ္မာအိလ္မွာ နမာဇ္ဖတ္ဖုိ့ ေတာငိးဆုိခဲ႔တ့ဲ ပါကစၥတန္ အမ်ိုးသား ဒီအမ်ဳိးသားက ပါကစၥတန္လူမ်ဳိးပါ။ ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ျကီးမွာ ယခူလအတြက္ လုံ႔လဝီရိယအရွိဆုံး သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ အမ်ားဆုံးေထာက္ခံမဲရရွိခဲ႔တာပါ။ သူ့ကုိေငြေျကးဆုခ်ဖုိ့လုပ္ေဆာင္တဲ႔အခါ သူကျငင္းပယ္ခဲံ့တယ္။ ဆုအစား ဟဂ်္ာေရ့ အစ္မာအိလ္မွာ နမာဇ္ဖတ္ဖုိ့ ေတာငိးဆုိခဲ႔တယ္။ သူ့ရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈကုိ ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ျကီးရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြက လက္ခံခဲ႔ပါတယ္ -Soe min