နားနွင့္နားေခါင္းတြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္း

နားနွင့္နားေခါင္းတြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္း    بسم اللہ الرحمن الرحیم နားနွင့္နားေခါင္းတြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္း မိန္းကေလးမ်ားသည္ လွေစဖို႔တြက္ လက္ဝတ္ရတနာဝတ္ဆင္ရန္ ႏွားနဲ႔နားေခါင္းတြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္းပိုင္သည္ လွပေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တစ္ေပါက္ထက္ပို၍ ေဖာက္ျခင္းလည္း ပိုင္ပါသည္ (ဖသ္ဝါဟင္န္ဒီယဟ္/တဲြ-၅/စာ-၃၅၇) နားနှင့်နားခေါင်းတွင် …