ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ အလွဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးဗလီ ကမာၻ႔ တတိယအႀကီးဆံုးဗလီ (Sheikh_Zayed_Grand_Mosque) ယူေအအီးႏိုင္ငံ၊ အဘူဒါဘီၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး အီမာန္ရွင္ ၅ေသာင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း စုေပါင္း ၀တ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 1996 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁ႏွစ္ၾကာ 2007 တြင္ ၿပီးစီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအားလံုး ညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး အစၥလာမၼစ္ယဥ္ေက်းမႈ ဗိသုကာအားလံုး စုစည္းစံုညီစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။