အမ်ိဳးသမီးေတြဘာေၾကာင့္ ငိုသလဲ?

အမ်ိဳးသမီးေတြဘာေၾကာင့္ ငိုသလဲ? သားငယ္ေလးတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ မိခင္ကို ေမးတယ္…” ေမေမ ဘာေၾကာင့္ ငိုေနသလဲ? ” မိခင္က ျပန္ေျဖတယ္…” ေမေမက မိန္းမသားမို႔ေပါ့ကြယ္ ”သားငယ္ေလးက ျပန္ေျပာတယ္….” သားနားမလည္ဘူး ေမေမ ” မိခင္က …