ေရႊဆုိင္ကုိေငးၾကည့္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ိုးသန္႔ရွင္းေရးသမားကုိ သနားျပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားျပည္သူမ်ားက ေရႊေငြဖုန္းမ်ား လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့

ေရႊဆုိင္ကုိေငးၾကည့္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သန္႔ရွင္းေရးကုိ သနားျပီး ေဆာ္ဒီျပည္သူမ်ားက ေရႊေငြဖုန္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ရီယာဒ့္တြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသား သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသားကို ေ႐ႊေငြလက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ား ေဆာ္ဒီရီယယ္လ္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ရေသာဓာတ္ပုံ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ လူမႈကြန္ယက္အသုံးျပုသူတစ္ဦးက ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၿပီးေနာက္ လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေဖာ္ျပပါသန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းက …