မ​ေလး႐ွားႏိုင္​ငံသားတဦးက အံ့မခန္​းလက္​ရာျဖင္​့ LEDမီး မွန္​​ေဘာင္​ႏွင့္ တည္​​ေဆာက္​တဲ့ ကအ္​​ဗာ​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ပံုစံ​ေသး……

မ​ေလး႐ွားႏိုင္​ငံသားတဦး အံ့မခန္​းလက္​ရာျဖင္​့ LEDမီး မွန္​​ေဘာင္​ႏွင့္ တည္​​ေဆာက္​တဲ့ ကအ္​​ဗာ​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ပံုစံ​ေသး မ​ေလး႐ွားႏိုင္​ငံသားတဦး အံ့မခန္​းလက္​ရာျဖင္​့ LEDမီး မွန္​​ေဘာင္​ႏွင့္ ကအ္​​ဗာ​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ပံုစံ​ေသးကို တည္​​ေဆာက္​တဲ့ပာတယ္။ မ​ေလး႐ွားႏိုင္​ငံသားတဦး အံ့မခန္​းလက္​ရာျဖင္​့ LEDမီး မွန္​​ေဘာင္​ႏွင့္ ကအ္​​ဗာ​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ပံုစံ​ေသးကို တည္​​ေဆာက္​တဲ့ပာတယ္။ မ​ေလး႐ွားႏိုင္​ငံသားတဦး အံ့မခန္​းလက္​ရာျဖင္​့ …