ဆြဗရ္သည္ဂ်ႏၷသ္၏ ေသာ့တံျဖစ္သည္ (ဟဒီးဆ္)

ဆြဗရ္သည္ဂ်ႏၷသ္၏ ေသာ့တံျဖစ္သည္။ (ဟဒီးဆ္) သင့္ဘဝမွာ စိတ္ညစ္စရာ ပူေဆြးေသာကေတြ သိပ္မ်ားေနၿပီလား။ ဒါဆိုရင္ သင္ဟာဂ်ႏၷသ္အတြက္အခြင့္ေရး တစ္ခုရၿပီလို့ မွတ္လိုက္ပါ။အလႅာဟ္အရွင္သည္ ဆြဗရ္လုပ္သူတို့ႏွင့္အတူ ရွိေနေတာ္မူသည္။(ကုရ္အာန္) ျဖစ္ခ်င္တိုင္းမျဖစ္ရတဲ့ ဘဝႀကီးကိုအားမရျဖစ္ေနၿပီလား။ ဒါဆိုရင္ ကဗရ္ ကသင္ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေစဖို့ အတြက္အခြင့္ေရးတစ္ခုေပးေတာ့မယ္လို့မွတ္လိုက္ပါ။ ေခတ္ဆန္ဆန္သြားေနတဲ့ …