အရာအားလံုးအတြက္ ကုရ္အာန္ ….

အရာရာအတြက္ ကုရ္အာန္ …. ခုတခါ က်ေနာ္နဲ႔က်ေနာ့္မိသားစုေတြအျမဲတန္းက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး အစဥ္ေျပမူကိုအလႅာဘက္က အေခါက္တိုင္းေပးခံခဲ့ရတဲ့ ကုရ္အန္ထဲကစာပိုက္ေလးတခုကိုတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းေလးကို က်ေနာ္တို့ငယ္စဥ္ထဲက က်ေနာ္တို့ရဲ့ဆရာ ႀကီးကေျပာျပခဲ့လို့သိထားခဲ့ရတာပါ ။ သိတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ကိစၥတိုင့္းအတြက္က်င့္သုံးခဲ့တယ္ ငယ္တုန္းကေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္ဘို့တို့လိုခ်င္တာေလးေတြရဘို့တို့ေပါ့။ ႀကီးလာေတာ့လဲ ကိုယ္မတန္နိုင္တဲ့ကိစၥေတြမွာအလႅာအကူအညီယူဘို့ အျမဲတန္းက်င့္သုံးမိတယ္။အိမ္ေထာင္က်ကာစမွာအိမ္ငွားနဲ႔ေနခဲ့ရစဥ္မွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလးနဲ႔ေနရဘို့နီယာဒ္ထားၿပီးဒီအာရပ္ …