လိုတရေစမည့္ အမလ္က်င့္စဥ္……

လိုတရေစမည့္ အမလ္က်င့္စဥ္…. ခ်မ္းသာေစမည့္ အမလ္ပါ။ သိန္းတစ္ရာေပးရင္ေတာင္ အမလ္နည္းရဲ့တန္ဖိုးမေက်ပါဘူး။ အားလုံးအက်ိဳးရွိေအာင္ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္ေနပါသလား?။ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပမွုေတြျဖစ္ေနပါသလား။ အလုပ္သြားေလၽွာက္တာ အင္တာဗ်ဴးမေအာင္လို့စိတ္ပ်က္ေနပါသလား။ အလုပ္မရွိလို့ ငိုင္ေနတာလား။ စိတ္ဆင္းရဲေနပါသလား။ မခ်မ္းသာလို့ အားငယ္ေနပါသလား။ ဆင္းရဲလို့ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာလား။ …