နံရံၿပိဳသြားတာ‌ေနာက္ဆံုးထု႐ိုက္လိုက္တဲ့ တူခ်က္ေၾကာင့္ပဲမဟုတ္ဘူး … ဟဇရသ္ထာနဝီဆပ္ (ရေဟ့)မိန္႔တယ္။ တခါက လူႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာေနၾကတာ က်ေနာ္ ၾကားရတယ္။ တေယာက္က ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ လူတေယာက္ကို နမားဇ္ ဖတ္ဖို႔ေျပာတာအႀကိမ္ ၅၀ ႐ွိၿပီ ဘာမွ မထူးလာဘူး။ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ထပ္ၿပီး မေျပာေတာ့ဘူး တဲ့။ ေနာက္တေယာက္က ျပန္ေျပာတယ္ဒါဆို ခင္ဗ်ား