ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားဗလီတလံုးကို မီး႐ိူ႔ဖ်က္ဆီးၿပီးဗလီေမ်ာ္စင္ထိပ္တြင္ ဘာသာေရးအလံမ်ားတင္ေနျကပံု…..

ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားဗလီတလံုးကို မီး႐ိူ႔ဖ်က္ဆီးၿပီးဗလီေမ်ာ္စင္ထိပ္တြင္ ဘာသာေရးအလံမ်ားတင္ေနျကပံု…. (انا لله وانا اليه راجعون) အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားဗလီတလံုးကို မီး႐ိူ႔ဖ်က္ဆီးၿပီးဗလီေမ်ာ္စင္ထိပ္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာေရးအလံအားတင္လိုက္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအထြဋ္ျမတ္ထားတဲ့ေနရာကိုယခုလို ေစာ္ကားျခင္းဟာအလြန္ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္မိပါတယ္။အလႅာဟ္ထိ္န္းသိမ္းေပးေတာ္မူပါ ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ားဗလီတလံုးကို …