ေဒလီအဓိက႐ုဏ္းတြင္ေသဆုံးသူ ၃၄ ဦး အနက္ ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦး ၏အမည္မ်ားအတည္ျပဳ…… (ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသဆုံးသူအမ်ားစုရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံရသည္) နယူးေဒလီ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔ မွစ၍ ေဒလီ၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈအတြင္းေသဆုံးခဲ့သူ ၃၄ ဦး အနက္မွ Autorickshaw ယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ ဦး၊ ေဒလီရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ိုႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္သူ၊ အရပ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္တို႔ ပါဝင္သည္။ GTB ေဆး႐ုံမွထုတ္ျပန္ေသာ ‌အဓိက႐ုဏ္းအတြင္းေသဆုံးသူ