အသက္၇၀အရြယ္ ေဆာ္ဒီက အဖိုးအိုတဦးၾကက္ဥ ၆လံူးေပၚတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ပန္းခ်ီဆြဲေရးထားပံု….

အသက္၇၀အရြယ္ ေဆာ္ဒီက အဖိုးအိုတဦးၾကက္ဥ ၆လံူးေပၚတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ပန္းခ်ီဆြဲေရးထားပံု…. Mashallah အသက္၇၀အရြယ္ ေဆာ္ဒီက အဖိုးအိုတဦးၾကက္ဥ ၆လံူးေပၚတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ပန္းခ်ီဆြဲေရးထားပာတယ္။အရမ္းကို လက္ရာေျမာက္ပါတယ္။ မ်က္မွန္မပါပဲ အႏုစိတ္ေရးသားႏိုင္တာတကယ့္ပါရမီ႐ွင္ပါ။အဲ့ဒီနာနာက ယခု ဂင္းနစ္မွာ ဆုရထားပါတယ္။ အသက္၇၀အရြယ္ …