အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခုတင္ျပမည့္ အခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားၿပီး လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးျကပါ ဇနီးသည္ အမ်ိဳးသမီးက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခ်ာေမာ လွပေနပါေစ မိမိ၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူရဲ႕ စိတ္ကို ရွိဳင္သြားန္၏ လွည့္ဖ်ားမွုေၾကာင့္ အျမဲတမ္း မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါဘူူး။ အဲ႔လိုပါပဲ တစိမ္းအမ်ိဳးသမီးကလည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ရုပ္ဆိုးဆိုး မိမိရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ စိတ္က ေရာက္သြားတတ္ျကပါတယ္ အကယ္၍