ေဒလီအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဟိႏၷဴအစြန္းေရာက္ေတြကို အေရးယူကိုင္တြယ္ဖို႔ အိႏိၵယကို အီရန္ေခါင္းေဆာင္တိုက္တြန္း….

ေဒလီအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဟိႏၷဴအစြန္းေရာက္ေတြကို အေရးယူကိုင္တြယ္ဖို႔ အိႏိၵယကို အီရန္ေခါင္းေဆာင္တိုက္တြန္း…. မတ္ ၆၊ ၂၀၂၀ Myanmar Muslim Media “အိႏိၵယအစုိးရအေနနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရမႈကိုတားဆီးၿပီး ဟိႏၷဴအစြန္းေရာက္ေတြကို ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားသင့္တယ္”လို႔ အီရန္ေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာခါေမနီက လူေပါင္း၅၃ေယာက္ထိေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ေဒလီအၾကမ္းဖက္မႈကို …