သူ႔ ခ်စ္သူမွန္း ကိုယ့္ခ်စ္သူမွန္း မသိျဖစ္လာသည္။ သစၥာတရား ကင္းမဲ့လာတယ္။ ရွရီအသ္ယဥ္ေက်းမႈ ့ေပ်ာက္ကြဲလုနီးပါးျဖစ္လာတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြက အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ လုပ္လာတယ္။ အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြက အသက္၂၀ေလာက္ျဖစ္သြားၾကတယ္။ စကားေတြ မပီကလာပီကလာေျပာမွ ေခတ္မီွတယ္ထင္လာတယ္။ ဘာသာေရးစာေပ အဖက္နည္းၿပီး ခပ္ေပါေပါ စာေပေတြ လူႀကိဳက္မ်ားလာတယ္။ သတင္းတပုဒ္ရပါက ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ မစဥ္းစား Copyယူ Shareတဲ့