အိႏၵိယနိုင္ငံ မဟာရွာတရာျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္14 နွစ္အ႐ြယ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအားခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွျကီးၾကပ္ေရးမွဴးအရာရွိ ရာထူး ခ်ီျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ…..

အိႏၵိယနိုင္ငံ မဟာရွာတရာျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္14 နွစ္အ႐ြယ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအားခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွျကီးၾကပ္ေရးမွဴးအရာရွိ ရာထူး ခ်ီျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ….. Maharashtra, Malkapur,Sahrish Kanwal, ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးZilla Parishad Urdu အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၉ တန္းေက်ာင္းသူအား ကမ႓ာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့တြင္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးရာထူးကို ရယူ၍ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူၾကသည္။ …