အိႏၵိယနိုင္ငံ မဟာရွာတရာျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္14 နွစ္အ႐ြယ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအားခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွျကီးၾကပ္ေရးမွဴးအရာရွိ ရာထူး ခ်ီျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ….. Maharashtra, Malkapur,Sahrish Kanwal, ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးZilla Parishad Urdu အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၉ တန္းေက်ာင္းသူအား ကမ႓ာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့တြင္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးရာထူးကို ရယူ၍ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ေကာင္းစြာပညာတတ္။ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား (သို႔)ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းခံထားရသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈအျပၫ့္ျဖင့္ႏွင့္ကမ႓ာႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္အတြက္အလားအလာရိွေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ျဖစ္သည္။ Credit, Muhammad Yu Suf