ရမ္ဇာန္လ မွာ လံုးဝလက္လႊတ္လို႔မရတဲ့ အခ်ိန္ …. တစ္ရက္မွာ မူစာ(အ) က အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ကိုအခုလိုေမးခြန္းထုတ္လိုက္တယ္။” ယာ….အလႅာဟ္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး ေလာက္ အလႅာဟ္ နဲ႔ အနီးကပ္႐ွိတဲ့သူအနီးကပ္ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့သူ ေနာက္ထပ္ဘယ္သူ႐ွိေသးလဲ “အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ က အခုလိုျပန္ၿပီး အမိန္႔႐ွိေတာ္မူတယ္။ ” အို….မူစာေနာက္ဆံုးေခတ္ အခါသမယမွာ အြမၼသ္ တစ္အုပ္စုေရာက္လာလိမ့္မယ္။ထို အုပ္စုဟာ မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)