အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားလွသည့္ ကလိမဟ္ေတာ္

အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားလွသည့္ ကလိမဟ္ေတာ္

ဟဇရသ္ အြတ္စ္မန္(ရေသြ႕)ဆင့္ျပန္ထားသည့္ အဆိုတစ္ရပ္တြင္ လာရွိသည္မွာ – “မည္သူမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကလိမဟ္ေတာ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အႀကိမ္(၁၀၀)စီ ဖတ္ရြတ္ပါမူ မိုးေကာင္းကင္ ေျမပထဝီတို့ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြယ္စုံေသာ့တံ ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ (၁၀)ပါး၊ ဆုလာဘ္မ်ားအျဖစ္ ရရွိမည္။”

(၁) အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သက္တမ္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျပစ္ဂုနာဟ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ပလပ္ေတာ္မူမည္။ / (၂) ဂ်ဟႏၷမ္မီးမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိမည္။

(၃) ထိုသူ၌ ဖရိရွသာဟ္ႏွစ္ပါး ခန႔္အပ္ထားမည္။ ၎တို့က ေန႔ေန႔ ညည ထိုသူအား ေဘးဒုကၡအဖုံဖုံ အႏၲရာယ္အစုံစုံႏွင့္ ေရာဂါ ေဝဒနာအျဖာျဖာတို့မွ လြတ္ကင္းၿပီး လုံျခဳံေနေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားၾကမည္။

၄။ စဝါးဗ္မ်ား ျပည့္လၽွံေနေသာ ဘ႑ာတိုက္ ခ်ီးျမႇင့္မည္။ ၅။ ဟဇရသ္အိစ္မာအီးလ္(ရေသြ႕)၏ သားေျမးတို့မွ ေက်းကၽြန္ေပါင္း(၁၀၀)အား သူေကာင္းျပဳသူႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ညီမၽွေသာ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ားကို ထိုသူအား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္။

၆။ ထိုသူသည္ ကုရ္အာန္၊ ေသာဝ္ရားသ္၊ အင္န္ဂ်ီးလ္ႏွင့္ ဇဗၺရ္တည္းဟူေသာက်မ္း (၄)က်မ္းစလုံးကို ဖတ္ရြတ္သရဇၩာယ္သကဲ့သို့ေသာ အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ား ရရွိမည္။

(၇) ထိုသူအတြက္ ဂ်ႏၷသ္၌ အိမ္ေဂဟာ (ဗိမၼာန္) ေဆာက္လုပ္ထားေပမည္။ (၈) ထိုသူအား ဟူရိအိုင္းန္ (ဂ်ႏၷသ္၌ရွိေနသည့္ အလွပဆုံး ဦးေသၽွာင္ဟူရ္ကညာပ်ိဳမ်ား)ႏွင့္ နိကာဟ္ျပဳေပးမည္။ ၉။ ၄င္း၏ဦးေခါင္း၌ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားသည့္ (မကိုဋ္) သရဖူေဆာင္းေပးမည္။

၁၀။ ေသြးသားရင္းခ်ာ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္း (၇ဝ)တို့အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ (အသနားခံပန္ၾကားမွု) ေတာင္းခံသည္ကို လက္ခံကဗူလ္ျပဳေတာ္မူသည္။ မူရင္းေရးသားတင္ျပသူအားခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။
.
@tMf Kate Murphy(6.3.2020)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *