ဟဇရသ္ႀကီးေမာင္လာနာယူစြတ္ဖ္ဆပ္(ရေဟ့) ကြယ္လြန္ဖို့ ၅ရက္အလိုမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ အလြန္အေရးပါတဲ့ ဗယာန္

ဟဇရသ္ႀကီးေမာင္လာနာယူစြတ္ဖ္ဆပ္(ရေဟ့) ကြယ္လြန္ဖို့ ၅ရက္အလိုမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ အလြန္အေရးပါတဲ့ ဗယာန္ က်ေနာ္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး ညတုန္းကလည္း တညလုံး အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ဘူး ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့စကားေတြ ေျပာဖို့ရွိလို့ အခု ေျပာမွာျဖစ္တယ္ က်ေနာ္ေျပာတဲ့စကားေတြကို နာယူက်င့္သုံးတဲ့သူကို အလႅာအသၽွင္ျမတ္က …