ျပင္ဦးလြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ သို့အလႈေငြ (၅၂ ) သိန္း က်ပ္ လာေရာက္လႈဒါန္း…

ျပင္ဦးလြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ သို့အလႈေငြ (၅၂ ) သိန္း က်ပ္ လာေရာက္လႈဒါန္း… ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဗလီမ်ား ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ Covid-19 ေရာဂါ …