ဟဇရသ္ဖာေသမာဟ္ အရွင့္ဆီျပန္ခ်ိန္…. ဟာဇရသ္ဖြာေသြမာဟ္ ရေသြ႔ သခင္မၾကီးကြယ္လြန္ခါနီးအခ်ိန္မွာ ဟာဇရသ္အလီကိုေခၚလိုက္တယ္ ရွင္ခဏ ထိုင္ပါအူးး ညတုန္းကက်ြန္မ အေဖ့က္ုိအိမ့္မတ္မက္တယ္ က်ြန္မဒီေန့အလႅာဟ္​ထံျပန္ရေတာ့မယ္။ ရွင့္ကိုက်ြန္မ မာဖီေတာင္းပါတယ္ ရွင္နဲ႔က်ြန္မအတူေပါင္းသင္းခဲ႔တဲ႔ ဆယ္နွစ္အတြင္းမွာ က်ြန္မဘက္က တာဝန္မေျကတာေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။ က်ြန္မကိုမားဖ္လုက္ပါဆိုျပီး ေျပာေတာ့ ဟာဇရသ္အလီကလဲ ဖြာေသြမာမင္းက နဗီရဲ႕သမီးပါ မင္းရဲ႕ ဟက္က ပိုပီးၾကီးပါတယ္။ ငါမင္းရဲ႕ ဟက္ကိုမေၾကျပြန္ခဲ႔ဘူး ငါလဲမင္းကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ဆိုပီး