ကမၻာ ေက်ာ္ မုဟမၼဒ္အလီရဲ ့စကားတစ္ခြန္း

ကမၻာေက်ာ္ မုဟမၼဒ္အလီရဲ ့စကားတစ္ခြန္း…. ကြ်န္ေတာ္ ေဆးလိပ္မေသာက္တက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မီးျခစ္တစ္ခုေတာ့အိတ္ကပ္ထဲမွာ ေဆာင္ထားေလ့ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့စိတ္ဟာ ဂုိနာဟ္ဘက္ကုိ ေရာက္ေနျပီဆုိရင္ကြ်န္ေတာ္မီးျခစ္နဲ့ လက္ဖဝါးကုိ အပူေပးတယ္။ ျပီးသြားရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိယ္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတယ္။ ” အလီ ” …