ႏွလုံးသားကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားၿပီး အလြန္ကို စိတ္ထိခိုက္ေစတဲ့ စကား (၄) ခြန္း…. (၁)ဆီးရီးယားက ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ အသက္ထြက္ခါနီး ေျပာသြားတယ္။ သမီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဆီမွာ သြားၿပီး အားလုံးေျပာျပလိုက္မယ္။ (၂)ေအရားက္(အီရတ္)မွာ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တည့္တည့္ႀကီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အသက္လု ေျပးေနရင္းသတင္းေထာက္ကို လွည့္ေျပာတယ္။ ဦးေလးရယ္ အလႅာ့ဟ္ကိုေထာက္ထားၿပီးကြၽန္မကို ဓာတ္ပုံ မ႐ိုက္လိုက္ပါနဲ႔။ ကြၽန္မ ေဟဂ်ားဗ္(ပရ္ဒဟ္) မဲ့ေနလို႔ပါ။ (၃)ငတ္မြတ္လြန္းလို႔