အိႏၵိယနိင္ငံ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ေမာ္လာနာ ေဒါက္တာ ေနစာရ္ အဟ္မဒ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ انّالله وانّاالیه راجعون အိႏၵိယနိင္ငံရွီ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ေမာ္လာနာ ေဒါက္တာ ေနစာရ္ အဟ္မဒ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါသျဖင့္ မဂ္ေဖြရသ္အတြက္အထူးဒိုအာျပဳေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အိႏၵိယနိင္ငံရွီ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ