ဖဂ်ရ္နမာဇ္မဖတ္သူရဲ႕ ဆိုးက်ိဳး

۝﷽﷽﷽۝ اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎ ဖဂ်ရ္နမာဇ္မဖတ္သူရဲ႕ ဆိုးက်ိဳး တမန္ေတာ္ျမတ္مُحَمَّد ﷺ အမိန္႔ရွိေတာ္မူတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဖြဂ်ရ္အခ်ိန္ကုန္သြားလဲ ! အဲ့အခ်ိန္ အဲ့ဒီအိမ္ကို ရႈိင္သြာန္းေရာက္လာမယ္။ اِنَّ الشَیطَانَ یَبُولُ …