ဇနီးသည္အတြက္ ၁၅ကီလိုအေဝးရွိ ကဘရ္သခ်ိဴၤင္းကို ေနစဥ္သြားေရာက္ကာ ေဇယာရသ္ျပဳေပးတဲ့ အဖိုးအို ၁၅ကီလိုအေဝးရွိ ကဘရ္သခ်ိဴၤင္းကို ေနစဥ္သြားေရာက္ကာ ဇနီးသည္အတြက္ ေဇယာရသ္ျပဳေပးတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အဖိုးအိုတစ္ဦးပါ။ တူရကီႏိုင္ငံမွ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အဖိုးအို တစ္ဦးဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေသဆုံး ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ၎ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူထံ ေနစဥ္လွမ္းေလၽွာက္ သြားေရာက္ကာ