မႏၲေလးက ေပ်ာက္သြားတဲ့ ဦးရာဇတ္လမ္း၊ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္က ဘီေအဘြဲ႕ရတဲ့ အာဇာနည္

မႏၲေလးက ေပ်ာက္သြားတဲ့ ဦးရာဇတ္လမ္း၊ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္က ဘီေအဘြဲ႕ရတဲ့ အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔နဲ႔အတူ က်ဆုံးတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ဦးရာဇတ္ကို မႏၲေလး အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ (ၿမိဳ႕မ) ၊ မႏၲေလး၊ …