နဇရ္ဆိုသည္မွာ အဆိပ္ျပင္းတမ်ိဳးပင္ (နဇရ္)ဆိုသည္မွာ အဆိပ္ျပင္းတမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ၏။ ေႁမြဆိုးကင္းဆိုးမ်ားတြင္ အဆိပ္ျပင္းျပင္းရွိသကဲ့သို႔လူသား၏မ်က္စိတြင္လည္း အဆိပ္ျပင္းျပင္းတစ္မ်ိဳးရွိေပသည္။ ထိုအဆိပ္ထိသြားျခင္း ထိုအဆိပ္သင့္သြားျခင္းကိုပင္လွ်င္ နဇရ္ထိသြားသည္ဟု ဆိုပါ၏။ နဇရ္၏အဆိပ္မွာ အလြန္ျပင္းထန္လွေပသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထိုအဆိပ္သင့္သြားျခင္းေၾကာင့္ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးပ်က္စီးရသည္။ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးပ်က္စီးရသည္။ မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္စီးရသည္။ မိမိရဲ႕အလွတရားပ်က္စီးရသည္။ မိမိရဲ႕သားသမီးတို႔ပ်က္စီးရသည္။ မိမိရဲ႕‌ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာဘဝေလးသည္ပင္ပ်က္စီးသြားရတတ္ေပသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထိုနဇရ္၏အဆိပ္ေၾကာင့္ဘဝတခုလုံးယိမ္းထိုးက်ဆင္း၍ စုတ္ျပတ္သပ္သြားသည္အထိေအာင္ အေျခမဲ့အေနမဲ့ျဖစ္သြားသည္လည္းရွိ၏။(မအားဇလ္လာဟ်) သို႔ဆိုပါလွ်င္-အစဥ္သတိျပဳ၍ေနထိုင္ပါ။ က်စ္လစ္သိုသိပ္စြာေနတတ္ပါ'(စာဒဂိး) ဇင္ဒဂီဟူေသာ