ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာတွက် အထူးဝဇီဖာဟ်

ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာတွက် အထူးဝဇီဖာဟ် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ၊ ကျောက်တည်ခြင်း၊ အောင့်ခြင်း ၊ နာခြင်း ၊ ပျက်စီးခြင်းတို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါတို့ကိုဖတ်ရွက်ပါ။ ဗိစ္စမိလ္လာဟိရ် အကြိမ် (၁၀၀)၊ ယားဗားရိအူ အကြိမ် (၁၀၀)၊ ယားခါးလိကူ အကြိမ် (၁၀၀)၊ …