ဒိုအာ……..ထိထိမိမိေလးတစ္ခု ┄┅════❁❁════┅┄ အာရဗီေက်းေတာသားတစ္ေယာက္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္[صلي الله عليه وسلم]ရဲ႕ ထံေတာ္ပါး[ေရာင္ဇာဟ္]အေရွ႕ကို ေရာက္ေသာအခါ သူအေနနဲ႔ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွာ ဒိုအာေတာင္းခံတယ္…………. သူေတာင္းခဲ့တဲ့ ဒိုအာေလးက ထိထိမိမိနဲ႔ သုံးသြားတဲ့ စကားေလးေတြက အံၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ သူလိုမ်ိဳး ဒိုအာ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းခ်င္ရင္ ေတာင္းလို႔ရတာေပါ့ သူရဲ႕ ေတာင္းခံပုံက တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ [ေရာင္ဇာဟ္]အေရွ႕မွာရပ္ၿပီး…………….” အိုအလႅာဟ္