ဂျာဒူ ပယောဂမှ အကာအကွယ်ရရှိစေမည့် စူးရှသော အမလ်ကျင့်စဉ်

ဂျာဒူ ပယောဂမှ အကာအကွယ်ရရှိစေမည့် စူးရှသော အမလ်ကျင့်စဉ် ( ၁ ) ဒရူးဒ်ယှရီးဖ် ၁၁ – ကြိမ် ( ၂ ) စူရဟ်ဖှာသိဟဟ် ၃ – ကြိမ် ( …