786 ဆိုတာ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ တံဆိပ္​ မဟုတ္​ပါ… အမွတ္​အသားလည္​း မဟုတ္​ပါ… ဗုဒၶဘာသာမ်ား ယူဆသည္​့အတိုင္​း(7+8+6=21) 21 ရာစုႏွစ္​မွာ အစၥလာမ္​ေတြ အုပ္​စိုးမည္​ ဆိုတာလည္​း လံုး၀ မဟုတ္​ပါ… မွားယြင္​း​ေသာ အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္တယ္​… 786 ဆိုတာ ဗ်ည္​းအကၡရာမ်ား၏ ကိန္​းဂဏန္​း သတ္​မွတ္​ခ်က္​မ်ားအရ အကၡရာမ်ားကို ​ေပါင္​း​ေခ်၍ ရ​ေသာ