ရဗီအုလ္ေအာင္ဝလ္

ေႏြဦးရာသီအစ ရဗီအုလ္ေအာင္ဝလ္လဆန္းျပီဆုိ ရင္ အခ်စ္ဆုံးရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ျကီး ေမြးဖြားသန့္စင္ျကြျမန္းေတာ္မူခဲ႔တဲ႔လျမတ္ျဖစ္လုိ့ အြမၼသ္ထု တစ္ရပ္လုံး ပုိမုိလြမ္းဆြတ္ရတယ္ ဒီလျမတ္မွာပဲ ခ်စ္နဗီျကီးက အရွင္ျမတ္နဲ႔ ေတြ႔ဖုိ့ရာ ဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ႔လုိ့ အြမၼသ္ထုတရပ္ လုံး တသသ လြမ္းဆြတ္ေနရတယ္။ လြမ္းစရာ့လျမတ္ပါ ♣️ لا إله …