💕၁—ဒြႏၷယာေလာကမွာ အလြယ္ကူဆံုး အလုပ္ကေတာ့ ဆံုးမ စကားေျပာျခင္းျဖစ္ျပီး။ အခတ္ဆံုး အလုပ္ကေတာ့ ဆံုးမ စကားေပၚမွာ (အမလ္)လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ 💕၂—ပညာရွိေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီျပသနာ ျဖစ္ရသလဲဆိုတာ စဥ္းစားေနၾကတဲ႔အခ်ိန္မွာ ပညာမဲ႔သူေတြကေတာ့ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဒီျပသနာ ျဖစ္ရတယ္ဆိုျပီး လက္ညွဳိးထိုးတတ္ၾကတယ္။ 💕၃—ေအာင္ျမင္တယ့္ သူေတြက ႏွဳတ္ခမ္းမွာ အရာႏွစ္ခုကို ထားတယ္ အျပံဳးႏွင့္တိတ္ဆိတ္မွု အျပံဳးက ျပသနာကို