မွတ္သာဖြယ္ရာအဖိုးတန္စကားစုမ်ား (ဖတ္ပါ_မွတ္ပါ_က်င့္_သုံးမွ်_​ေဝပါ)

💕၁—ဒြႏၷယာေလာကမွာ အလြယ္ကူဆံုး အလုပ္ကေတာ့ ဆံုးမ စကားေျပာျခင္းျဖစ္ျပီး။ အခတ္ဆံုး အလုပ္ကေတာ့ ဆံုးမ စကားေပၚမွာ (အမလ္)လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ 💕၂—ပညာရွိေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီျပသနာ ျဖစ္ရသလဲဆိုတာ စဥ္းစားေနၾကတဲ႔အခ်ိန္မွာ ပညာမဲ႔သူေတြကေတာ့ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဒီျပသနာ ျဖစ္ရတယ္ဆိုျပီး လက္ညွဳိးထိုးတတ္ၾကတယ္။ …