ျပင္သစ္စာေရးဆရာ တစ္ဦးက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ အခ်စ္ေတာ္ ရစူလ္တမန္ေတာ္္ﷺ အား မတရား ခ်ိဳးႏွိမ္စြပ္စြဲေရးသားသည့္ ျပဇတ္ကုိေရးထားသည့္ သတင္း စူလ္တန္ အဗၺဒူလ္ဟမီးဒ္ ၂ ထံေရာက္ရွိေ သာအခါ အလြန္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ ငါတုိ႔တမန္ေတာ္ကုိ တုိက္ခိုက္တာထက္ ငါအႀကိမ္ ၁၀၀၀ ေသသြားတာပုိႀကိဳက္တယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္အေပၚ အခ်စ္ေတြဂုဏ္ေပးေလးစားမႈေတြ ဆုံးရႈံးသြားျပီဆုိရင္ အရာအားလုံး