တမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး ္ﷺ အေပၚခ်စ္ခင္မႈ

ျပင္သစ္စာေရးဆရာ တစ္ဦးက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ အခ်စ္ေတာ္ ရစူလ္တမန္ေတာ္္ﷺ အား မတရား ခ်ိဳးႏွိမ္စြပ္စြဲေရးသားသည့္ ျပဇတ္ကုိေရးထားသည့္ သတင္း စူလ္တန္ အဗၺဒူလ္ဟမီးဒ္ ၂ ထံေရာက္ရွိေ သာအခါ အလြန္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ ငါတုိ႔တမန္ေတာ္ကုိ တုိက္ခိုက္တာထက္ …