အလႅာဟ္အသၽွင္ျမတ္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆံႏြယ္ေတြ နဲ႔ လွပတင့္တယ္ ေစသလို အမ်ိဳးသားေတြကို ဒါရီ ေပးၿပီး လွပတင့္တယ္ေစေတာ္မူတယ္။ မိန္းမ တေယာက္ ဂတုံး တုံးလိုက္ရင္ အလွပ်က္ ၿပီး ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္သြားတဲ့ အတိုင္းပဲေယာက္်ားတေယာက္ ဒါရီ ရိတ္လိုက္ရင္လည္း အလွပ်က္ ၿပီး ခန္႔ညား တင့္တယ္မွု ေပ်ာက္ဆုံး သြားရတယ္ اگر