ဆင္​းရဲသားႏွင္​့ ​ေနကာဟ္​လုပ္​ရမွာ မ​ေၾကာက္​ပါနဲ႔

ဒီန္​းမ႐ွိ သာသနာမသိတဲ့ သူနဲ႔ ​ ​ေနကာဟ္​လုပ္​ရမွာကို ​ေၾကာက္​ပါ ​ေငြ​ေတြ ​ေရႊ​ေတြ မမက္​ပါနဲ႔ ​ ​ေငြ​ေတြ​ေရႊ​ေတြနဲ႔ အသင္​၏ သား သမီးကို မ​ေရာင္​းစားပါႏွင္​့ ​ေငြ​ေတြ​ေရႊ​ေတြနဲ႔ အသင္​၏ သားသမီးကို မလဲပါနဲ႔ အ​သင္​၏ …