[ ဒရူဒ်၏ အထူးအမလ် ] ★ အကြင်သူသည် နမာဇ် (၂) ရကအသ် ဖတ်သည်။ ရကအသ် တိုင်းတွင် စူရဟ်ဖာသိဟဟ် ဖတ်ပြီးသည့်နောက် စူရဟ်အိခ်လာစွ် (၄၅) ကြိမ်ဖတ်ပါ။ နမာဇ်ပြီးနောက် အောက်ပါ ဒရူဒ်အား ဝုဇူနှင့်တကွ အကြိမ် (၁၀၀၀) တစ်ထောင် ဖတ်လျှင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား (အိပ်မက်တွင်) ဖူးတွေ့ခွင့်