” မြတ္စလင္မ္တုိင္း ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ ျပဳက်င့္ရန္ တာဝန္ ၁၂ ခ်က္ “

ဟူကူကွလ်လာဟ် (အလ္လာဟ့်အပေါ် ထားရမည့် တာဝန် ) ၆ ချက် ၁– နေ့စဉ် ကလေမာဟ် ဖတ်ပါ။ ၂– နေ့စဉ် သောင်ဗာဟ် ဖတ်ပါ။ ၃– နေ့စဉ် ဒရူးဟ် ဖတ်ပါ။ ၄– …